لزوم گره گشایی از کار سازمان های غیردولتی

لزوم گره گشایی از کار سازمان های غیردولتی

 شیوا خوش نسب، سرپرست اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز گفت: در یک سال گذشته با افزایش توجه به سازمان‌های مردمی در استان آمار پرونده های در دست اقدام برای صدور مجوز از ۷۰ پرونده به ده مورد رسیده و بدین لحاظ، خراسان رضوی، پیشتاز حمایت از راه اندازی سازمان های مردم نهاد در کشور بوده است.