لیست غذاهای دارای طبع گرم

منبع

غذاهای سرد و گرم

گوشت های گرم

گوشت گوسفندی ، گوشت شتر ، گوشت بوقلمون ، قیمه ، میگو ، گوشت آهو ، گوشت گنجشک ، گوشت بلدرچین ، گوشت خروس ، گوشت کبوتر ، گوشت ماهی شور ، کله ، جگر ، گوشت اردک ، (((گوشت گوساله و گوشت گاو فقط آبگوشتی خوب است)

غذاهای گرم 


لیست غذاهای دارای طبع گرم

 


|