لیست ۱۰ شهر مورد علاقه قهوه‌خورها در جهان


ساپوپاپولوی برزیل شهر چهارم محسوب می‌شود.

منبع

 


لیست ۱۰ شهر مورد علاقه قهوه‌خورها در جهان