مأموریت رسانه‌ها؛ حفظ هویت و استقلال کشورها

رئیس‌جمهور در اجلاس اتحادیه خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه: مهم‌ترین مأموریت رسانه‌های این اتحادیه، حفظ هویت مردم منطقه و استقلال ملت‌ها و کشورهاست

امروز در دنیای اطلاعات و ارتباطات، هجوم بسیاری به فرهنگ ملت و کشورهای مستقل می‌شود. در مقابل، نقش رسانه‌ها تعیین‌کننده است.منبع