ماجرای دستگیری و فوت جواد روحی چه بوده است؟

منبع

بخوانید:  چه کسی به دعوای مسی-فنخال پایان داد؟ + فیلم