ماجرای واگذاری مجوز سریال‌های نمایش خانگی به صدا و سیما چیست

این مصوبه در راستای تسهیل‌گری است. البته از طرفی دیگر به طور مثال یک درصد و دو درصد پلتفرم‌ها در برخی از سریال‌ها تخلفی کرده باشند طبیعتاً آیین‌نامه تخلفات هم توسط مجلس شورای اسلامی مصوب خواهد شد.ماجرای واگذاری مجوز سریال‌های نمایش خانگی به صدا و سیما چیست

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

انتهای پیام/

این جوّسازی‌ و فضاسازی یک نوع عوام‌زدگی است. هنوز برخی مصوبه را ندیده‌اند؛ این مصوبه ۶ بند دارد و در بند ششم سیاست‌ها و اصول نمایش‌خانگی مدون شده و ما میدان وسیعی را براساس این سیاست‌ها به پلتفرم‌ها خواهیم داد.