مازیار ناظمی: خوشحالم به نمایندگی از جامعه بزرگ اتومبیلرانی و موتورسواری امروز در محل رای‌گیری حضور دارم


مازیار ناظمی: خوشحالم به نمایندگی از جامعه بزرگ اتومبیلرانی و موتورسواری امروز در محل رای‌گیری حضور دارممنبع

بخوانید:  توضیحات معاون وزارت بهداشت از وضعیت حجاب دانشجویان علوم پزشکی