ماساژ مخصوص درمان سرماخوردگی


ماساژ مخصوص درمان سرماخوردگی

با روش های جایگزین؛ ما می توانیم از قدرت بدن برای مقابله با بیماری سرما خوردگی استفاده کنیم.

به گزارش برنا؛ برای این منظور، ماساژ قسمتهای مشخص بر روی صورت را امتحان کنید: با ماساژ این نواحی در عرض 5 دقیقه از شرسرماخوردگی خلاص شوید.

download

 نقطه 1: این نواحی دقیقا بین ابرو واقع شده است. این منطفه را برای یک دقیقه ماساژ دهید

نقطه 2: این نقاط در 2 سانتی متر پایین تر از ابرو واقع شده است. باید هر دو طرف را بطور همزمان ماساژ دهید.

نقطه 3: دو نقطه متقارن در پایه بینی در نزدیکی گوشه داخلی چشم واقع شده است. به طور همزمان ماساژ دهید.

نقطه 4: نقاط متقارن حدود نیم سانتی متر از سوراخهای بینی ماساژ دهید.

 


آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع