ماسوله


Marya Akhavan

ماسوله شهرک توریستی پرطرفدار در ۶۰ کیلومتری غرب رشت قرار دارد و در ارتفاعی معادل ۱۰۵۰ متری نسبت به سطح دریا واقع شده است، یک منطقه جنگلی و کوهستانی سرسبز و بی نظیر است که روستای تاریخی ماسوله در دامنه های آن به چشم میخورد.منبع

بخوانید:  کسب سه امتیاز برای پورتو با درخشش مهدی طارمی