مالیات خانه‌های لوکس از ۵ میلیارد گذشت

۳- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ سه در هزار

در این زمینه، حتی وزیر اقتصاد نیز از نبود ضمانت اجرایی برای اخذ مالیات از این واحدهای مسکونی گله کرد و از مجلس خواستار تعریف ضمانت اجرایی بدین منظور شد. 

منبع

در این شرایط، گزارش تفریغ بودجه در دو ماهه سال جاری نیز نشان داد که کمترین تحقق به ردیف‌های درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس با صفر درصد اختصاص یافته است. 

در شرایطی که همچنان انتقاداتی مبنی بر کند بودن روند اخذ مالیات از خانه‌های لوکس مطرح می‌شود، عملکرد سه ماهه درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۵ میلیارد تومان مالیات از این واحدهای مسکونی اخذ شده است.

بخوانید:  فیلم‌های خاطره انگیز کودک و نوجوان در موزه سینما

۵-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا پنج در هزار

۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار