ماموریت ویژه لوکادیا در پرسپولیس

منبع


|

ماموریت ویژه لوکادیا در پرسپولیس

حالا همه به لوکادیا به چشم یکی از مدعیان آقای گلی در فصل جاری لیگ نگاه می کنند و با این تفاسیر به نظر می رسد این موضوع ماموریت مهمی است که پرسپولیسی ها از این مهاجم خود انتظار دارند. نتیجه بر اساس 2 رای موافق و 0 رای مخالف