ماموریت ویژه پرسپولیس در سیرجان

با این تفاسیر شاگردان گل محمدی به خصوص نیروهای تدافعی این تیم در بازی امروز ماموریت ویژه ای را برابر شاگردان امیر قلعه نویی در سیرجان دارند و به نظر می رسد تقابل این دو خط در این بازی می تواند جذابیت های خاصی را ایجاد کند. 

انتهای پیام// 


ماموریت ویژه پرسپولیس در سیرجان


منبع


|