ماهی ربات با قابلیت تشخیص آلودگی آب

در کنفرانس جهانی ربات ۲۰۲۲ که از روز پنجشنبه در پکن آغاز شد بیش از ۵۰۰ مجموعه از روبات‌ها نمایش داده شدند.منبع