ما از توانمندی های دانشگاه به عنوان مشاور در تصمیم گیری های استانی استفاده می کنیم

منبع

بخوانید:  برگزاری رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با شعار"سهم من از جوانی ایران " و با محوریت رشد ازدواج و فرزند آوری در استان