ما مستحق برد مقابل پرسپولیس بودیم

منبع

بخوانید:  فکری رسما سرمربی هوادار تهران شد