متولی صدور گواهی صادرات، سامانه جامع تجارت شد


|

متولی صدور گواهی صادرات، سامانه جامع تجارت شد

منبع

به گزارش خبرگزاری برنا، سیف‌الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: صادرات در رینگ صادراتی منوط به دریافت گواهی صادرات از سامانه جامع تجارت است.