مجریان و ناظران برای آزمون بزرگ انتخابات در فارس آماده هستند

به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، اسماعیل قزل سفلی در جلسه مشترک ستاد انتخابات و هیات نظارت فارس در شیراز افزود : ما به عنوان مجموعه وزارت کشور وظیفه داریم که با هدایت افکار عمومی و استفاده از همه ظرفیت ها زمینه حضور گسترده مردم و در ادامه صیانت از آرای آنها را فراهم کنیم.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف