مجلس آماده‌ برخورد قاطع با هر اقدام علیه سپاه پاسداران

رئیس مجلس شورای اسلامی:
اگر شورای اروپا بخواهد دریچه عقلانیت را ببندد و در جهت دفاع از تروریسم حرکت کند، ما در مجلس آماده‌ایم با هر اقدامی که بخواهد ثلمه‌ای به سپاه پاسداران وارد کند، با قاطعیت برخورد کنیم.منبع