مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان فارسمجمع انتخاباتی رئیس هیئت فوتبال استان فارس به منظور انتخاب رئیس این هیئت و اعضای هیئت رئیسه با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و طهمورث حیدری، رئیس کمیته استان‌ها و رحیم خداجو مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس برگزار شد که در نهایت با آرای اعضای مجمع، حسین قنبری به عنوان رئیس، هادی مسلمی به عنوان نائب رئیس و محمدرضا حسینی به عنوان نماینده شهرستان‌ها انتخاب شدند.منبع

بخوانید:  صحت انتخابات در همه حوزه های انتخابیه خوزستان تایید شد