محمدباقر نمازی دقایقی قبل از ایران خارج شد

محمدباقر نمازی که چند روز گذشته از زندان آزاد شده بود امروز از ایران خارج شد.

باقر نمازی در سال ۹۵ به دستور قوه قضائیه به جرم همکاری با دول متخاصم دستگیر شده بود، امروز در راستای اقدامات انسان دوستانه آزاد شد.منبع

بخوانید:  نحوه تبدیل پلاک خودروهای منطقه آزاد به ملی