محمدحسین مرادمند به تبریز نمی رود


انتهای پیام //


محمدحسین مرادمند به تبریز نمی رود

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف