محمودی نیا به کار خود ادامه می دهد

منبع

بخوانید:  پیروزی تیم پتروپالایش بلیش تاکستان مقابل تیم نیروزی زمینی ارتش