محور چالوس و آزادراه تهران-شمال به دلیل ریزش سنگ مسدود است


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف