مخالفت نظام پرستاری با تربیت بهیار


مخالفت نظام پرستاری با تربیت بهیار

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور گفت: ما به عنوان سازمان نظام پرستاری، از زمان تشکیل سازمان یعنی بیست سال قبل مخالف تربیت بهیار بوده‌ایم و الان نیز موضع ما مخالفت شدید و جدی با این موضوع است و قطعاً موافق آن نیستیم و آن را عقب گردی ناموفق در حوزه سلامت می‌دانیم.


|