مدال نقره مسابقات کشوری بر گردن دختر جودوکار گلستانی است

منبع

بخوانید:  ابر کیهانی پر ستاره + عکس