مدیرعامل و هیات مدیره صنعت نفت انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری برنا، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل جدید صنعت نفت انتخاب شدند.


مدیرعامل و هیات مدیره صنعت نفت انتخاب شدند

پس از جلسه اعضای هیئت مدیره باشگاه آبادانی، محمدعلی شکوهی به عنوان رئیس هیئت مدیره، سیدعلی آل‌یاسین به عنوان نایب‌رئیس هیئت مدیره، محمدحسین رحمانی به عنوان مدیرعامل و و حسن گله‌داری به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب شدند.

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف