مدیرکل امور بانوان استانداری با گل رز در گروه صنعتی پویان

IMG_20230510_082401_974

طباطبایی که برای بازدید راهی خط تولید این شرکت شده بود، با اهدای یک شاخه گل رز، روز کارگر را به بانوان سختکوش شکوفا صنعت تبریک گفت و دقایقی نیز با آن‌ها خوش‌وبش کرد.

انتهای پیام


IMG_20230510_082354_911

IMG_20230510_082358_879

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

مدیرکل امور بانوان استانداری با گل رز در گروه صنعتی پویان


|

منبع

مدیر کل امور بانوان استانداری کرمان با اهدای گل رز، روز کارگر را به بانوان کارگر شرکت شکوفاصنعت پویا تبریک گفت.