مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان تبلیغات اسلامی منصوب شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع


|

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان تبلیغات اسلامی منصوب شد

بر این اساس و نظر به تجارب و روحیه جهادی و تفکر منسجم مدیریتی جنابعالی، شما را به عنوان «مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات و تحول اداری» منصوب می‌کنم.