مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی از ثبت ۶ پس لرزه بعد از زلزله اصلی در بشرویه خبر داد

وی متذکر شد: بخشی از امکانات مورد نیاز زلزله زدگان از شهر های طبس، سرایان، فردوس و قاین ارسال شده است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف