مدیریت حکیمانه 3 ساله شهید رییسی در صحنه های سیاسی مدل جدیدی از حکمرانی انقلابی را ارائه کرد

به گزارش برنا؛ سپهر خلجی در رشته توییتی در توییتر خود نوشت: 3 سال مدیریت حکیمانه شهید رییسی در صحنه سیاسی مدل جدیدی از حکمرانی برپایه و متکی بر توانایی‌های درونی و اعتماد به ظرفیتهای کشور ارائه کرد که به برکت این شیوه از حکمرانی انقلابی بسیاری از کلیدواژه‌های طراحی شده در اتاقهای عملیات روانی دهه ۹۰ برای عقب‌راندن تفکر انقلابی/1

 منبع

مدیریت حکیمانه شهید رییسی در صحنه سیاسی مدل جدیدی از حکمرانی را ارائه کرد

و هموار کردن مسیر تسلیم، رنگ باخت. نمی‌توانیم، نمی‌شود، رفع مشکلات منوط به مذاکره است، تا تحریم حل نشود مشکلات باقی است، fatf راه چاره است، نیاز به کارشناس خارجی داریم و … از گزینه‌هایی بود که در این ۳ سال از میز سیاست و از ادبیات رایج برچیده/2

بعضی امید دارند از این واژه‌ها و مفاهیم بتوان برای وارونه کردن افکار عمومی بهره گرفت.نباید رنج ملی در دهه ۹۰ تکرار شود/4

و به اتکای آن افق‌های جدیدی در رشد اقتصادی، توسعه روابط خارجی،  پیشرفت فناوری گشوده شد.رقابتهای این چند روز و بویژه مناظره دیشب نشان داد باید با روشنگری و مرور تجربه تاریخی، از بازگشت به عقب جلوگیری کرد/3

مدیریت حکیمانه شهید رییسی در صحنه سیاسی مدل جدیدی از حکمرانی را ارائه کرد

بخوانید:  حذف و اصلاح ۱۹۱۱ نقطه پر حادثه از ابتدای دولت سیزدهم توسط وزارت راه و شهرسازی