مدیریت شرکت توسعه، مدیریت درآمد است/ هدف ما رشد ورزش کشور و رضایت نیروی انسانی است


مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی با اشاره به افزایش درآمدهای شرکت توسعه و پرداخت بدهی ها گفت: در حال حاضر شرکت روی ریل رشد قرار دارد و تلاش می‌کنیم که شرکت توسعه به معنای واقعی توسعه یابد.

 


آیا این خبر مفید بود؟

منبع مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی تاکید کرد: در حال حاضر شرکت روی ریل رشد قرار دارد و مدیریت ما، مدیریت هزینه نبوده است بلکه مدیریت درآمد است و تلاش میکنیم شرکت توسعه به معنای واقعی توسعه یابد و رشد و هدف ما پیشرفت ورزش کشور و رضایت نیروی انسانی است.

وی با اشاره به افزایش مجموع درآمد شرکت از اماکن ورزشی از 100میلیارد تومان به 370 میلیارد تومان بیان کرد: افزایش مبلغ اجاره زمین های تنیس از 7 میلیارد تومان به 70 میلیارد تومان و مبلغ اجاره بدنسازی از 5 میلیارد تومان به 101 میلیارد تومان از جمله اقدامات موثری بود که در حوزه درامدی شرکت توسعه صورت گرفته است.|

عاصم یوسفی: مدیریت شرکت توسعه، مدیریت درآمد است/ هدف ما رشد ورزش کشور و رضایت نیروی انسانی است

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف