مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان:ارسال سوخت جبرانی به جایگاه‌های عرضه سوخت منطقه

 

|

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان:ارسال سوخت جبرانی به جایگاه‌های عرضه سوخت منطقه

سالاری فر با تأکید بر اینکه در ساعات ابتدایی زلزله جایگاه‌های عرضه سوخت منطقه با شلوغی مواجه شدند، گفت: به‌منظور تأمین سوخت موردنیاز مردم در همان نخستین دقایق نسبت به ارسال سوخت جبرانی به جایگاه‌ها اقدام کردیم و در همه مجاری عرضه تا شعاع مناسب سوخت‌رسانی انجام شد.

 

منبع

سالاری فر ، ضمن ابراز اطمینان از کافی بودن ذخایر سوخت منطقه، درباره سوخت‌رسانی به ماشین‌آلات راهداری و وسایل امدادی نیز ، عنوان کرد : برای تأمین بنزین و نفت‌گاز ماشین‌آلات امدادی تمهیدات ویژه‌ای به جایگاه‌های عرضه سوخت اعلام و تا شعاع مناسب نیز موجودی سوخت جایگاه‌های عرضه تأمین شد.