مراحل تولید فیلم کوتاه داستانی «بازسازی» به پایان رسید/تنها اثر باقی مانده

منبع

بخوانید:  آتش سوزی مهیب در نزدیکی فرودگاه اورلی فرانسه