مراسم اهدای مدال مسابقات ماهیگیری ورزشی در بازی های ساحلی کیش