مراسم سرمایه گذاری 152 کارآموز حقوقی در گلستان

منبع

بخوانید:  وجود ۴۴ تا ۶۰ میلیون شیرآلات غیر استاندارد در ایران/ شیرآلات غیر استاندارد دلیل هدررفت آب هستند