مراسم قرعه کشی دومین دوره مسابقات والیبال جام پرچم در ارومیه برگزار شد

شیری و ضیایی(نماینده منتخب از تیمهای شرکت کننده)

 امسال برای برگزاری منظم و منسجم هر چه بهتر مسابقات مقرر شد کمیته انظباطی شکل بگیرد که اعضای این کمیته بشرح ذیل مشخص شد:

مراسم قرعه کشی دومین دوره مسابقات والیبال جام پرچم در ارومیه برگزار شد.

پیش از مراسم قرعه کشی، نکات فنی و نحوه برگزاری جام پرچم، توسط سرپرست مسابقات و رئیس کمیته داوران به سرپرستان تیمها گوشزد شد.

منبع


|