مراسم یادبود شهیدان خدمت قبل از آغاز دیدار پرسپولیس و استقلال خوزستان در استادیوم آزادی


مراسم یادبود شهیدان خدمت قبل از آغاز دیدار پرسپولیس و استقلال خوزستان در استادیوم آزادیمنبع