مراسم یادبود والده وحید حقانیان

مراسم یادبود والده سید وحید حقانیان در مسجد نور تهران برگزار شد.
در این مراسم تعداد زیادی از شخصیت های سیاسی، اداری و لشکری حضور پیدا کردند.منبع

بخوانید:  مسیرهای دسترسی تقاطع حکیم قم تکمیل می‌شود