مراکز سرپناه شبانه و گذری بهزیستی البرز آماده اسکان افراد بی خانمانآیا این خبر مفید بود؟

منبع