مردمی کردن اقتصاد و تولید با حمایت از بخش تعاونی

فرماندار رشت با اشاره به این موضوع که تقویت تعاونی‌ها موجب مشارکت و فراگیری حضور مردم در روند شکوفایی اقتصادی کشور خواهد شد، اظهار داشت: مردمی کردن تولید و اقتصاد یکی از بهترین و ارزان ترین کارها برای حمایت از تولیدات داخلی است.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

|