مردم از سفر‌های غیر ضروری پرهیز کنند

مدیرکل مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای:
محور‌های منتهی به استان‌های شمالی از جمله، ​ چالوس، هراز، فیروز کوه و آزاد‌های تهران شمال و قزوین – رشت دارای بارش برف و احتمال وقوع بهمن هستند.منبع