مردم این کشورها اصلا مهمان نواز نیستند!

منبع

بخوانید:  مرز باید به مرکز مبادلات اقتصادی سیستان و بلوچستان تبدیل شود