مردم مراقب تشکیل دولت سوم روحانی باشند!

علیرضا زاکانی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در چهارمین مناظره انتخاباتی:

مردم عزیز، این کلید یادتان است؟ هیچ قفلی باز نکردند بلکه قفل های متعددی هم زدند و کلیدسازی هم نیامد

نه هسته ای درست شد و نه نان مردم. مردم الان همان ها آمدند با ویترین جدید تا دولت سوم آقای روحانی را تشکیل دهند. مراقب باشید.

می‌گویند صدایش را در نیاورید ولی من نمیتوانم و حتماً به مردم واقعیت را خواهم گفت.

مردم اجازه ندهید بین شما دیوار بکشند. اگر داد میزنم، دادم از درد است. داد که هیچ فریاد میزنم.

عزیزم و همکارم دعوت به وحدت و عدم دعوا می‌کند اما مشاوران و در ستاد ایشان اختلاف‌اندازی و تفرقه‌افکنی می‌کنند و میکروفن پرت می‌کنند.

آمده‌ایم مشکلات کشور را حل کنیممنبع