مرد حمله کننده به روحانی در تهران دستگیر شد

منبع

بخوانید:  ترافیک آزاد و شدید در جاده قزوین - رشت