مرز های عراق به روی زوار ایران باز شد

رسانه‌های عراق گزارش دادند که مرزهای عراق به دنبال بازگشت آرامش به این کشور به روی زوار ایرانی باز شده استمنبع

بخوانید:  هسته این ۷ میوه را حتما بخورید!