مرکز تحقیقات؛ پروژه‌ای که مسئولان آن‌را فراموش نمی‌کنند!

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف