مرکز کارآفرینی و اشتغال شهید «اسماعیل احمدی» شهر جدید هشتگرد افتتاح شد

وی بیان کرد: این مرکز از یک سو وظیفه مدیریت نظام مند، ترویج، اشاعه و نهادینه کردن تفکر و فرهنگ کارآفرینی در بین جوانان، کارجویان را داشته و از سوی دیگر می کوشد ضمن کشف فرصتهای شغلی موجود در بازار، به توانمندسازی جوانان عزیز ساوجبلاغی در فرایند استخدام در بنگاه های اقتصادی استان کمک نماید.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف


|

انتهای پیام 


مرکز کارآفرینی و اشتغال شهید «اسماعیل احمدی» شهر جدید هشتگرد افتتاح شد