مرگ بر اثر گزش کنه برای اولین بار در جهان


این ویروس برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ در کنه Amblyomma testudinarium در یکی از استان غربی ژاپن یافت شد. تصور می‌شود ویروس اوز از طریق نیش کنه منتقل می‌شود و این گونه در اکثر مناطق ژاپن وجود دارد.


|

مرگ بر اثر گزش کنه برای اولین بار در جهان