مسئولان امکانات مشارکت مردم در مدیریت بحران را فراهم کنند/ مسجد محوری در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته

چمران: مسئولان امکانات مشارکت مردم در مدیریت بحران را فراهم کنند/ مسجد محوری در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته

بخوانید:  مسابقات جهانی هندبال محک خوبی برای وسلین است/ در بازی‌های آسیایی باید تیم آماده‌ای داشته باشیم