مسئولان گزارش‌های واقعی از حوزه جوانان ارائه کنندمسئولان گزارش‌های واقعی از حوزه جوانان ارائه کنند
آیا این خبر مفید بود؟

وی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، گفت: بانک‌ها در هنگام وام دادن نباید سخت گیری داشته باشند و در صورت بروز مشکل و کم کاری‌، برخورد قانونی انجام خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره اهمیت آمار در برنامه ریزی مناسب حوزه جوانان گفت: مسئولان آمارهای واقعی از اقدامات خود در این حوزه به مردم ارائه کرده و از ارائه آمار صوری اجتناب کنند.

منبع


|